S zkoła “Cztery Pory Roku” Wizażu, Stylizacji, Charakteryzacji pozwala na uzyskanie dwóch tytułów zawodowych: wizażysty – stylisty i charakteryzatora. Autorski program naszej szkoły jest zaakceptowany przez Kuratorium Oświaty i Wydział Edukacji w Łodzi i pozwala na wielopłaszczyznowy rozwój naszych słuchaczy, za sprawą 17 przedmiotów, łączących wizerunek współczesny z charakterystycznym. Poszczególne bloki tematyczne składają się na umiejętność kreowania wizerunku jako całości. Szkołę szczególnie polecamy osobom, które marzą o pracy kreatywnej, związanej z modą, doradzaniem innym, realizacją wszystkich odmian makijażu, pracą na rzecz filmu, teatru, sesji fotograficznych i TV.

W ramach wizerunku współczesnego szkoła proponuje m.in.:

Przedmioty wiodące: wizaż, makijaż, stylizacja.
– Bloki uzupełniające: teoria wizażu i makijażu, makijaż artystyczny i fashion, makijaż sceniczny, rysunek portretowy i zawodowy, historia stroju makijażu i fryzury, estetyka.

W ramach wizerunku charakterystycznego szkoła proponuje m.in.:

– Przedmioty wiodące: charakteryzację, perukarstwo z elementami fryzjerstwa artystycznego.
– Bloki uzupełniające: makijaż telewizyjny, historia stroju, makijażu i fryzury; efekty specjalne w makijażu i charakteryzacji z elementami body paintingu.

Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanych pracowniach, wyposażonych w samodzielne stanowiska do pracy, oświetlenie i profesjonalny sprzęt. Akcesoria, kosmetyki stosowane na zajęciach wizażu, stylizacji, makijażu i charakteryzacji zapewnia szkoła. Nasi słuchacze w trakcie nauki pracują przy:  pokazach mody, sesjach zdjęciowych, spektaklach teatralnych, i innych łódzkich imprezach.

Kadrę naszej szkoły stanowią zarówno młodzi, kreatywni adepci dziedzin związanych z wizerunkiem, jak i wieloletni praktycy związani z łódzkimi teatrami, filmem, czy sztuką.
Nasza szkoła w swoim dorobku ma współpracę z instytucjami i eventami takimi jak: Teatr Wielki, Teatr Powszechny, Teatr Studyjny, Teatr Muzyczny, Urban Forms, AOiA, Fashion Philosophy Fashion Week Poland, Festiwal Viva Flamenco, Festival Carnawalia, Archifiesta, Festiwal Tatuażu, Wybory Miss i wiele innych. Prace nasze i naszych słuchaczy wzbogaciły portfolia wielu fotografów i projektantów, a wykreowane przez nas festiwale makijażu i charakteryzacji miały rangę ogólnopolską.

Nasza kadra to doceniani eksperci, zapraszani do mediów w tym TV Łódź, Toya, Radio Łódź, MAKE-UP trendy, Polish Business Report i innych.


Typ szkoły: policealna (wymagane świadectwo ukończenia szkoły średniej)
Tryb nauczania: 2-letni
Tryb zajęć: stacjonarny – wieczorowy
Terminy zajęć: poniedziałek–wtorek 17:00–20:00 (4 godz. lekcyjne)
Rozpoczęcie roku szkolnego: wrzesień
Egzamin końcowy: złożenie i obrona prac dyplomowych
Uzyskany zawód: wizażysta – stylista; charakteryzator
Czesne: 450 zł/m-c
Wpisowe: 200 zł / 250 zł
Rekrutacja: trwa od stycznia do września. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o dokumentach w sekretariacie szkoły.

Szkoły obowiązuje kalendarz MEN i ustalenia wynikające ze statutu szkoły.

W ramach programu „Aktywny samorząd” współpracujemy w zakresie dofinansowania nauki z instytucjami MOPS i PEFRON.

Regon szkoły: 101491149


Sekretariat:

W czasie wakacji sekretariat nieczynny. W sprawach rekrutacji do szkoły i na kursy prosimy o tel. 506 191 774 lub 501 561 952.

e-mail: iza@czpr.edu.pl


Konto:
PKO BP S.A. II o/Łódź
nr 44 1020 3408 0000 4102 0110 9511

Odbiorca:
“Cztery Pory Roku” Centrum Kreowania Wizerunku
Izabela Bedyniak-Siewierska
ul. Horacego Safrina 22A, 91-177 Łódź